Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı 55139, Atakum, Samsun, Türkiye