Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı 55139, Atakum, Samsun, Türkiye

Önemli Duyuru

08.05.2021

1-TR Dizin dergi değerlendirme kriterlerinde yapılan değişiklikler üzerine, sağlık bilimleri de dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında hazırlanan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir (Detaylı bilgi için bknz. “https://trdizin.gov.tr/kriterler/“, TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri, Madde 8).

2-Çalışmanızı dergimize göndermeden önce, çalışmanızın dergimiz yayın ölçütlerine uygun olup olmadığını incelemek ve yayınınızı kurallara uygun olarak hazırlamak için lütfen dergimizin yazım kuralları kısmını detaylıca inceleyiniz (Bknz. “https://tipdergi.omu.edu.tr/yazim-kurallari/“).