Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı 55139, Atakum, Samsun, Türkiye

Son Kontrol Listesi

Anasayfa » Son Kontrol Listesi
 • Editöre sunum metni
 • Yayın hakları devir formunun doldurulması
 • Makalenin türü
 • Sponsor veya ticari bir firma ile ilişkisi (varsa belirtiniz)
 • İstatistik kontrolünün yapılması (araştırma makaleleri için)
 • İngilizce özetin dil kontrolünün yapılması
 • Daha önce basılmış materyal (yazı-resim-tablo) kullanılmış ise izin belgesi
 • İnsan öğesi bulunan çalışmalarda “gereç ve yöntemler” bölümünde Helsinki Deklarasyonu prensiplerine uygunluk, kendi kurumlarından alınan etik kurul onayının ve hastalardan “bilgilendirilmiş olur (rıza)” alındığının belirtilmesi
 • Hayvan öğesi kullanılmış ise “gereç ve yöntemler” bölümünde “Guide for the Care and Use of Laboratory Animals” prensiplerine uygunluğunun belirtilmesi
 • Başlık sayfası
  • Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı
  • Yazarlar ve kurumları
  • Tüm yazarların yazışma adresi, iş telefonu, GSM, e-posta adresleri
 • Özetler (ortalama 200-250 kelime) (Türkçe ve İngilizce)
 • Anahtar Kelimeler: 4-6 arası (Türkçe ve İngilizce)
 • Teşekkür, Çıkar İlişkisi, Finans Desteği
 • Kaynaklar
 • Tablolar ve Şekiller