Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı 55139, Atakum, Samsun, Türkiye

Makale Yükleme

Anasayfa » Makale Yükleme

Türkçe tıp dergimize makale gönderimi için lütfen aşağıdaki linki kullanınız:

https://ojs.omu.edu.tr/index.php/tipdergi